Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy

Něco o naší mateřské škole ..........

Mateřská škola v Byšicích je moderní, víceúčelová budova, která byla uvedena do provozu v roce 1985. Ve školním roce 2009/2010 došlo ke sloučení mateřské školy se základní školou. Od 1.1. 2010 vystupuje celá organizace pod novým názvem Základní škola a Mateřská škola Byšice, příspěvková organizace, Komenského 200, Byšice.

Jsme trojtřídní mateřská škola, s celkovým počtem 74 zapsaných dětí.

V suterénu mateřské školy se nachází kuchyň, v prvním podlaží budovy je umístěno oddělení pro děti předškolního věku (v provozu od 5.9.2011) a společná jídelna pro předškolní děti a žáky ZŠ (s vlastním vchodem). Poslední patro patří těm nejmenším. Jsou tu dvě  prostorné herny, které slouží zároveň i jako odpočívárny a jídelny. Každá třída má k dispozici vlastní sociální zařízení a šatnu. 

Pro rodiče a veřejnost jsme mateřskou školou otevřenou. V praxi to znamená, že rodiče s dětmi mohou, po vzájemné dohodě, navštívit mateřskou školu již před nástupem dítěte, pobýt v kolektivu vrstevníků. Děti přivyknou prostředí, seznámí se nenásilnou formou s režimem a zaměstnanci mateřské školy. Následná adaptace bývá pak pro děti i rodiče snazší.

Naší tradicí je již několikaletá spolupráce s 1.třídou ZŠ a mateřskými školami v okolí. 

Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,který má název :

                      Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek ....

      Motto : "Hrajeme si od jara do zimy"

Motto  vystihuje hlavní myšlenku našeho záměru ve školním vzdělávacím programu – budeme si společně hrát, smát se, objevovat a dovádět. Chceme poskytovat všem dětem vzdělávací základ, na který může navázat ZŠ.  Dalším dlouhodobým vzdělávacím záměrem programu je zajištění všestranného rozvoje dítěte, jeho individuality, s pozitivním vztahem ke světu kolem nás,  k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k naší planetě a k lidovým zvykům a tradicím. Vychází z přirozené potřeby zkoumat, objevovat a získávat nové informace.  Důraz klademe na rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dítěte, na podporování rozvoje smyslového vnímání.