Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie mateřské školy

Prvním zařízením pro děti předškolního věku v obci, nebyla mateřská škola, ale žňový útulek, který byl umístěn v budově dnešního zdravotního střediska. Zajišťoval především péči pro děti předškolního věku.

Teprve první mateřská škola v obci byla zřízena v domku za budovou obecního úřadu, datum jejího vzniku není znám, ale provoz zde byl ukončen dne 9.2. 1964.

První mateřská škola byla jednotřídní, s kapacitou asi 20 dětí. Její budova však byla nevyhovující, kapacitně nestačila a až silná populační vlna 60 let si vyžádala změnu. Závod 01, tenkrát ještě národního podniku Vitana Byšice, z vlastní iniciativy a vlastními prostředky, upravil obytnou vilku č.p. 300 (u hřiště) a zřídil v ní dvoutřídní mateřskou školu pro děti svých zaměstnanců. Provoz v druhé mateřské škole byl zahájen 10.2. 1964, kapacita zařízení byla 40 dětí a jednalo se o závodní mateřskou školu n.p. Vitana Byšice, závod 01. Postupem času ani tato mateřinka kapacitně nestačila, proto bylo 2.5. 1978 zřízeno III. oddělení mateřské školy na bytovkách, upravené z jedné obytné jednotky, jako odloučené pracoviště.

V této budově byl provoz ukončen 31.12. 1985 a celé zařízení bylo přestěhováno do nové, současné budovy, ve které proběhlo slavnostní zahájení provozu dne 6.1. 1986.

Významnou událostí v životě školy byl přechod do právní subjektivity k 1.1. 2003.

Čas plynul, postupně se podle finančních možností měnilo vybavení interiérů, zahrad, doplňovaly se a obměňovaly pomůcky, hračky.

Zlomovým rokem v celé historii mateřské školy je školní rok 2009/2010. Dochází ke sloučení mateřské školy se základní školou a od 1.1. 2010 vystupuje celá organizace pod novým názvem Základní škola a Mateřská škola Byšice.